Przejdź do głównej zawartości

Polityka prywatności

Polityka prywatności strony Antyterrorystka
Zapoznaj się z zasadami przetwarzania danych osobowych. Treść polityki jest zgodna z wymogami regulacji o ochronie danych osobowych obowiązującej od dnia 25.05.2018 r.

Polityka prywatności i plików cookies strony: antyterrorystka.blogspot.com
Polityka prywatności i plików cookies, którą teraz czytasz, opisuje postępowanie z danymi osobowymi oraz wykorzystywanie plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej antyterrorystka.blogspot.com


§1 Definicje

Przyjmuje się następujące znaczenie używanych poniżej pojęć:

Serwis- strona internetowa działająca pod adresem: www.antyterrorystka.blogspot.com.

Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu jest- Małgorzata Jurasz

e-mail: antyterrorystka.blog@onet.pl

Użytkownik- każdy podmiot korzystający z zasobów strony.


§ 2 Dane osobowe

Każdy komentujący na blogu antyterrorystka.blogspot.com wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez bezpłatny system komentarzy Disqus. Komentarze wyświetlają się na blogu, ale są przechowywane na platformie Disqus. W związku z tym administrator bloga nie administruje danymi Użytkownika potrzebnymi do dodania komentarza w systemie Disqus.

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

Administrator korzysta z serwisu Gmail.com

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.

Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

- prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§ 3 Pliki cookies

Administrator wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 4 Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

- kod śledzenia Google Analytics oraz standardowe statystyki usługi Blogger – w celu analizy statystyk Strony;
· - kod Google + Followers , obejmujący osoby obserwujące stronę i posiadające ją w swoich kręgach – w oparciu o politykę prywatności Google +
· - statystyki powiązanego ze Stroną fanpage na Facebooku (https://web.facebook.com/antyterrorystka/) w celu analizy ruchu na fanpage i działań podejmowanych na stronie przez Użytkownika – w oparciu o politykę prywatnościFacebooka.


§ 5 Logi serwera

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Jako administrator powierzam dane platformie Blogger, na której znajduje się blog antyterrorystka.blogspot.com

Komentarze